With the kind support of

IFK-logo 2020-ENG-CMYK.jpg

Collaborating team

Concept

Christina Katsiadakis

Effie Skrobolas  

 

Executive Production

Mitos Productions

ViewMaster Films

 

Application Design

Simple Apps

Voice Over

Maria Georgiadou

Stefanos Kosmidis

 

Research-Texts

Sakis Demetriadis

Aggeliki Kotsovoulou

Spyros Loumakis

Vaggelis Sarafis

 

Visual Design

Mavra Gidia

Sound Mixing Sponsor

Kostas Varibopiotis

 

Sound Studio 

Sierra Studios

 

Legal Services Sponsor

Ioannis Billalis

 

Communication Support Sponsor

Evaggelia Skrobola